EZVDV ingediend voor Abe Bonnema aanmoedigings prijs 2014

Voor de aanmoedigings prijs 2014 waarbij het stimuleren van innovatieve, vernieuwende ideeën en grensoverschrijdend (ontwerp)onderzoek, centraal staat heb ik mijn afstudeeropgave Een Ziel Voor de Vinex ingediend. Het afstudeerproject beantwoord de vraag over: 

Maatschappelijk nut:  uit het AD:Vinexwijken dreigen archterstandsbuurten te worden’

“Als gemeenten niet snel investeren in vinexwijken, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen de buurten. Daarvoor waarschuwen deskundigen in AD. Door onder meer sociale spanningen en criminaliteit dreigen de vinexwijken volgens hen achterstandsbuurten te worden”

De Vinexwijken van ons land hebben één hoofddoel: wonen. Vaak met slechts enkele noodzakelijke voorzieningen als supermarkten worden deze nieuwbouw wijken ingericht op de massale woonvraag van veelal forensen. Culturele behoeften spelen bij het inrichten van de wijken geen rol, religieuze zo mogelijk nog minder. Daarom is een Vinexwijk de locatie voor het godshuis dat alle religies samenbrengt en bedient. Ik heb gekozen voor Leidsche Rijn in Utrecht. Dit is een plek met weinig culturele context en een plek waar ‘bezieling’ ontbreekt. Het godshuis wordt de ontmoetingsplek waaraan behoefte is. Een plek waar toenadering en verbroedering mogelijk is.

meubilair + houten elementen in godshuis
meubilair + houten elementen in godshuis

Actualiteitswaarde:  Het imago van Nederland als tolerant land heeft de laatste jaren te lijden door de opkomst van populistische politici als Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders. De burger is boos: op de overheid en op mensen van elders. Ik heb een onbehaaglijk gevoel over de situatie in Nederland. Daarnaast heb ik een fascinatie voor religieuze gebouwen. In dit afstudeerproject vloeiden frustratie en fascinatie samen. Dit moet het ultieme gebouw worden dat mensen samenbrengt.

Het gebouw is bestemd voor de vier grote religies in ons land, het programma ligt rondom een binnenplaats die het gebouw indeelt en ontsluit. Dit is de eerste en voornaamste ruimte die je als bezoeker betreedt en waar men elkaar ontmoet. Het water wordt maximaal ingezet in het ontwerp, met als hoofddoel het gebruik ervan voor de verschillende rituelen en esthetiek. De richting waarop het water door het gebouw beweegt verklaart het gebruik en de volgorde van de gebedsgang.

processiebinnenplaats

Toekomstwaarde & duurzame ontwikkeling: Het multiculturele Leidsche Rijn is niet de enige reden waarom deze locatie zo geschikt is voor het godshuis. Een ander element speelt een rol, met een overkoepelende betekenis in alle religies; water. Het Waterwinpark ligt midden in de wijk Terwijde en voorziet, ondergronds, heel Leidsche Rijn van drinkwater. Dit water, dat alle religies kan voorzien van ritueel ‘heilig’ water, zal een brug slaan tussen de geloven. Dat iedere groep water put uit dezelfde bron, heeft een belangrijke symbolische waarde in mijn plan

De duurzame kwaliteit van het gebouw is dat het i.p.v. meerdere afzonderlijke bouwwerken, dit combineert tot 1 complex. Het maakt gebruikt van de eigenschappen en elementen op de locatie, het water. Dit wordt zowel ingezet bij wassing, ritueel als koeling v/h gebouw. Naast een bijzonder sociaal complex vervult dit gebouw een pioniersrol in onze steeds verder uiteenvallende populistische samenleving, die vooral gevoed wordt door ‘angst voor het onbekende’