PAKT amsterdam

Voor het platform voor hedendaagse kunst is een nieuwe herkenbare gevel ontworpen. De tentoonstellingen binnen wordt zo zichtbaarder vanaf de straat, en de gevel biedt ruimte voor het adverteren van aankomende exposities, door slim gebruik van de grote overheaddeuren als lichtkrant. Daarnaast is een beter toegankelijke entree bedacht die aanvullende expo-informatie en garderobe faciliteiten combineert met een goed ontvangst alvorens de expositieruimte betreden wordt. De fragmentatie van het individuele programma boven en een duidelijke eenduidige plint ontbrak in de oude gevel. In dit nieuwe ontwerp zijn beide expressiever gemaakt door de kleurstelling precies om te draaien. Hiermee wordt het accent gelegd op de expositie doormiddel van een experimenteel element in de gevel, dat afwisselend: de luifel/entree/bank en het logo (P///AKT), in zich verenigt.

Alle ramen en deuren blijven behouden. Op deze manier wordt een economische oplossing gericht op de transformatie van de gevel haalbaar middels eenvoudige materialen. De zgn. PAKT-luifel gaat de dialoog aan met de boven- en beneden verdieping en leidt de entree omhoog richting de Veelaan in. De gevel wordt opnieuw bekleed met respectievelijk oud sloophout dat verduurzaamd zwart word gemaakt. De bestaande baksteen gevel wordt fris wit gekeimd en zal zo meer nadruk te krijgen.