De melkbrug van Haarlem is een van de zes belangrijke toegangen naar de binnenstad over het Spaarne. Omdat de brug al uit 1886 stamt zien we hem en het huisje als één van de oude zgn. wachters van de stad. Deze Haarlemse ‘wachters’ zijn met zessen en vertegenwoordigen de letterlijke barrière naar de binnenstad over het Spaarne. Het melkbrug wachtershuisje ziet als 4e wachter in de rij toe op de entree over het Spaarne naar het hart van de stad, de Anegang. Als Haarlemmer zijnde, weet je dat deze brug een directe fiets verbinding maakt, vanaf de Grote Houtstraat, dwars door de binnenstad heen kaarsrecht naar Haarlem Oost. Dit is de drukke en snelle fiets route voor Haarlem zoals bijvoorbeeld de Kerkstraat & Magere brug die directe fietsverbinding voor Amsterdam zijn!

Waar de vroegere wachters, als op het schilderij uit het Frans Hals museum hierboven, in de stadpoorten zaten te wachten wordt deze taak momenteel vervuld door de brugwachter die erop toeziet dat het verkeer stopt zodra er een schip het Spaarne doorkruist. Het waken over de stad is nu ook meer een taak van techniek geworden, de rol van verdediging is niet meer. Maar toch heeft een dergelijk brugwachtershuisje nog een symbolische waarde om erop toe te zien hoe de toegang naar de stad wordt geregeld.

De melkbrug is voor mij een bekende overgang als fietser en voetganger die de andere kant van de stad wil bereiken. Het bestaande wachtershuisje is mij echter nooit opgevallen in het voorbij fietsen. Een gebouwtje dat enkel als kantoortje/kantine in zichzelf gekeerd fungeert krijgt zo

ook geen aandacht. De melkbrug wordt nu bediend vanaf de brug zelf, wat zo’n huisje overbodig zou maken! Maar een wachtershuisje van deze tijd kan ook meer de interactie met de voorbijgangers op straat opzoeken. Het kan een display voor de stad kan zijn. Daarom moet het wachtershuisje niet alleen maar een dicht plint krijgen waarachter het trafostation van Liandon zit, het heeft een stadsfunctie nodig, die informeert, uitnodigd en interactie aangaat met de stad. Daarboven kan de brugwachter nog steeds zijn taak vervullen.

 zo kan een stadspoort/wachtershuisje in plaats van een gesloten poort een beleving worden van binnen & buiten
zo kan een stadspoort/wachtershuisje in plaats van een gesloten poort een beleving worden van binnen & buiten

De gebruikers van het wachtershuisje zijn:
1. De brugwachter & Liandon

2. De schipper met duidelijk zicht vanaf het water op het huisje ziet het als oriëntatie punt/baken

3. De passant, te fiets of te voet, die beiden met een eigen beleving en snelheid passeren waardoor ze een andere perceptie zullen hebben van het huisje.

4. De zonaanbidder. Met een perfecte oriëntatie op zuid is achter het huisje in de openbare ruimte een mogelijkheid voor een bezonde zitplek aan het water. 5. De toerist die informatie behoeft over het spaarne, de stad of het teylers museum verderop en die in het huisje geïnformeerd word.

scanconcept1 kopie

Referentie beelden
middels de volgende referentie beelden wil ik illustreren hoe ik nu nadenk over hoe het brugwachters huisje zich aan de kade kan manifesteren. En hoe materiaal, interactie en gebruik van het huisje kunnen groeien vanuit de plek.

referenties voor de architectuur van het brugwachtershuisje
referenties voor de architectuur van het brugwachtershuisje